top of page

Ponuka na predaj
9 samostatných nebytových priestorov v objekte C

Nech vaše priestory patria vám. Kúpou obchodných priestorov získate investíciu, ktorá sa bude iba zhodnocovať. Upravte si priestory podľa vašich predstáv s vedomím, že investujete do vlastného majetku. Budťe nezávislí od vývoja cien prenájmov a poistite vaše aktíva trvalou hodnotou.

 

OBJEKT C 

Celková podlahová plocha bez príslušenstva 1534,35 m²

Celková podlahová plocha s príslušenstvom 1685,50 m²

Štandard OBJEKTU C 

  • Objekt je navrhnutý ako 3. podlažný bezprievlakový železobetónový skelet, so stužujúcimi pozdĺžnymi a priečnymi stenami, posadený na podzemnej garáži, ktorá v časti ohraničenej nosnými stenami je súčasťou vlastného objektu. Parter je opláštený stĺpikovo priečnikovou zasklenou fasádou.

  • Nadzemné podlažia svojimi obvodovými konštrukciami pôdorysne presahujú parter. Obvodové konštrukcie tvorí metalický obklad s pásovými členitými hliníkovými oknami. Schodisková veža tvorí štruktúrou a farebnosťou obvodového plášťa a výškovým usporiadaním samostatný objem. Je presvetlená stĺpikovo-priečnikovou presklenou fasádou s otváravými segmentami.

  • Strecha je navrhnutá ako extenzívna zelená, nepochôdzna (iba za účelom servisu). Na streche sú umiestnené domčeky inštalačných jadier, s koncovými prvkami VZT a ZTI a priestor pre umiestnenie a maskovanie chladiacej jednotky.

 

  • Na 1.NP sú situované obchodné prevádzky, verejnosti prístupné z ulice a so zásobovacími vstupmi z vnútro areálovej pasáže. Dielčie obchodné priestory sú projektované v štandarde „shell & core“ a obsahujú predprípravu zdravotechniky a techniky prostredia pre potreby zriadenia hygienického zázemia, chladenia a núteného vetrania (priestory sú prostredníctvom severnej fasády vetrateľné prirodzene). Obvodové steny tvorí presklená stĺpikovo-priečniková zasklená fasáda.

 

  • Na 2. a 3.NP sú situované administratívne prevádzky, sprístupnené zo spoločnej schodiskovej veže umožňujúcej vstup z ulice a z podzemnej garáže. Dielčie administratívne priestory sú  projektované v štandarde „shell & core“ a obsahujú predprípravu zdravotechniky a techniky prostredia pre potreby zriadenia hygienického zázemia, chladenia a núteného vetrania (priestory orientované na sever sú vetrateľné prirodzene). Obvodové steny tvorí železobetónový parapet s hliníkovými oknami. Spoločné priestory sprístupňujú jednotlivé administratívne podlažia schodiskom a výťahom.

  • Zdravotechnické inštalácie a vzduchotechnika sú vedené v predpripravených variabilných stúpačkách situovaných do jednotlivých priestorov pre maximálne možné delenie jednotlivých priestorov. Chladenie, silnoprúdové a slaboprúdové vedenia sú sústredené do spoločných jadier prístupných zo spoločných priestorov. Jednotlivé prvky TZB, elektroinštalácie – silnoprúdu, slaboprúdu sú realizované formou predprípravy – body napojenia, kapacitné ukazovatele, priestorové podmienky.

  • Objekt je skolaudovaný. Kupujúci má povinnosť pristúpiť k Zmluve o správe, ktorá je zabezpečovaná spoločnosťou HOUSE SERVICES s.r.o. spravujúcou celý projekt NIDO s 24-hodinovou recepciou. Takisto, kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technickú a dizajnovú príručku.

SITuač ný pláN

Pôdoris c+d_15_2_23.JPG

pohĽ ad na objekt c

image.png
Tabuľka C_4.9.23.JPG

 Parkovacie státia 38 ks na predaj v podzemnej garáži 2.PP

2. PP

Parkovanie.JPG

1. NP

C1_verzia1_4.9.23.JPG

2. NP

C2_4.9.23.JPG

3. NP

C3_4.9.23.JPG

KONTAKT

IURIS INVEST, s.r.o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava

borosova@iuris.sk

+421 918 708 721

Invest..JPG

Ak máte záujem o kúpu priestorov, napíšte nám

Ďakujeme za Váš záujem.
Budeme Vás kontaktovať.

bottom of page