V N!DO2 pre vás pripravujeme aj administratívne
a obchodné priestory na prenájom.

Viac informácií:  borosova@iuris.sk  +421 918 708 721

Ak máte záujem o prenájom priestorov, napíšte nám

INVESTOR

Pri Kuchajde 2, s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava

VÝHRADNÝ PREDAJ

IURIS spol. s r.o, Panenská 6 , 811 03 Bratislava

+421 907 828 581, mihalovicova@iuris.sk

+421 918 708 718, karin.benkova@iuris.sk

Vizualizácie slúžia na marketingové účely a majú informatívny charakter

©2020 IURIS